Psykologiske test i erhvervssammenhæng

Ordet test dækker over et standardiseret måleinstrument, administreret med det formål at frembringe et svar, der belyser og/eller er med til at forklare en persons karakteristika, evner/færdigheder eller egenskaber. Test kan aldrig stå alene som ”sandheden”, men kan være med til at kvalificere dialogen og skabe objektive kriterier for vurdering af fx en ansøger til en given stilling. Jeg følger Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for brug af test i erhvervslivet – læs mere her….

Følgende testværktøjer anvendes og der gives altid en personlig tilbagemelding til testtageren – ring for uforpligtende samtale og hør nærmere om:
Omtankeprøve – måler evnen til logisk tænkning, intellektuel kapacitet og fleksibilitet under tidspres. Prøven består af 30 problemløsningsopgaver. Resultatet kan give hypoteser om blandt andet præcision, præstation, analytisk sans og forståelse for sammenhænge. Velegnet til rekruttering
Ordforrådsprøve – måler hvor stort og nuanceret et ordforråd en prøvetager har. Prøven består af 34 ord. Velegnet til ansættelse og udvælgelse.
Opmærksomhedsprøve – Måler færdigheden i at observere tal og bogstaver under tidspres. Prøven består af 160 tal- og ordpar. Velegnet til rekruttering.
Bidrag til bedømmelse (BTB) – er en personlighedstest, der måler på 12 personlighedstræk inden for fire områder: Motivation, opgaver, temperament og relationer. Velegnet til rekruttering og udvikling.
Oplæg til samtale (OTS) – er en personlighedstest, der måler på 6 personlighedstræk og derved giver hypoteser om testpersonens adfærd og tilgang til jobrelevante situationer inden for samarbejde, resultatorientering, analytisk sans, detaljeorientering, ambitioner og energi. Testens spørgeskema består af 68 ordpar. OTS er velegnet ved ansættelser, hvor en stor og dybdegående personlighedstest vil være for omfattende.
Belbin®s teamrollekoncept er velegnet til udvikling af grupper fx, afdækning af roller og potentialet i gruppesammenhæng.