Profil

Jeg er 63 år og uddannet psykolog fra Københavns Universitet, cand.psych. og efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg er efteruddannet i kognitiv terapi og er specialist i psykotraumatologi og klinisk psykologi.

Jeg har ydernummer, hvilket vil sige, at jeg har en aftale med den offentlige sygesikring og kan tage imod din henvisning fra egen læge.

Herudover er jeg autoriseret i PREP-familiekoncept, erhvervsrettet testning og BTB-personlighedsprofil. Er endvidere uddannet som Master i NLP og certificeret coach. I mange år har jeg arbejdet med ledere og medarbejdere i politiet, hvor jeg blandt andet har undervist i Coaching, faglig og personlig udvikling & ledelse samt testet ledere i forbindelse med intern rekruttering.

Den kliniske erfaring har jeg tilegnet mig ved at have klienter i forløb gennem de seneste mange år blandt andet hos Psykologgruppen i København.
Jeg motiveres af at udfinde ressourcerne hos mennesker og bygge videre på disse ressourcer sammen med den enkelte.

Teoretisk grundlag
Jeg er af den opfattelse, at mennesker er forskellige og derfor har brug for forskellige perspektiver, metoder og udfordringer. Derfor er jeg ikke tilhænger af én bestemt terapeutisk retning, men henter inspiration fra forskellige teoridannelser som fx tilknytningsteori, kognitiv teori, kommunikationsteori og compassion fokuseret terapi. Jeg har valgt en efteruddannelse i kognitiv terapi, da der er evidens for denne behandling indenfor en lang række områder, bl.a. angst og depression.