Hvad taler man med en psykolog om?

Der kan være mange grunde til at gå til en psykolog og det varierer fra person til person. Fælles for de fleste er som oftest, at der er behov for at tale med en professionel person, der kan tilbyde én et rum, hvor det er muligt at få en ny forståelse af sin livssituation. Når man vælger at rette henvendelse til en psykolog, er der således et behov for at tale med en person, som forholder sig professionelt og ikke dømmende til de vanskeligheder, man møder i livet.
Jeg kan hjælpe dig med at rumme dine følelser og skabe klarhed over dine tanker. Sammen finder vi vej gennem den kompleksitet, som på en eller anden måde har ophobet sig hos dig. Indsigt kan gøre det nemmere at rumme og bearbejde de følelser, der kommer på tværs og hindrer dig i at gøre det du ønsker.
Første samtale er af en afklarende samtale, hvor du fortæller, hvad du vil have hjælp til. Formålet er at undersøge om psykologisk rådgivning eller terapi er noget du kan bruge, og først herefter aftales et eventuelt behandlingsforløb.
Alle henvendelser behandles fortroligt og som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Jeg følger Dansk Psykologforening og arbejder  efter Nordiske etikregler (læs mere).