COVID-19

  1. Februar 2022: Status Covid-19 

Ingen restriktioner. Dog henstiller jeg til, at der fortsat benyttes sprit i klinikken.